webgara
مطالب یافت شده برای :

راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران

راهنمای سکه‌های ضربی (چکشی) ایران: ۱۲۹۶ - ۵۰۰ هجری قمری - ۱۸۷۹ - ۱۵۰۰ میلادی شامل دوره‌‌های صفویه - افغان - افشاریه - زندیه - قاجاریه / تهیه و تنظیم هوشنگ فرح‌بخش.
10,000   تومان راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ا... سکه 50 دینار 1358 - جمهوری اس... 2,500   تومان پرفروش های فروشگاه ادامه فهرست کتاب سکه های ایران زمین 45,000  ...
راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران (هوشنگ فرح بخش)
کتاب راهنمای سکه های ضربی چکشی ایران شامل دوره های صفویه-افغان-افشاریه-زندیه و قاجاریه که در سال ۱۳۸۵ به همت آقای هوشنگ فرح بخش در برلین-آلمان تهیه گردیده است توسط انتشارات فرحب...
خرید پستی کتاب راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران تالیف هوشنگ نوین فرحبخش
راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران از سال 900 تا 1296 هجری قمری (1500 تا 1879) میلادی شامل ...
راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران Iranian hammered coinage
راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران: صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه، قاجاریه
کتاب راهنمای سکه های ضربی چکشی ایران تمبرستان ،
آدینه بوک راهنمای سکه های ضربی چکشی ایران هجری قمری ،
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.03
×
Download